Mek/Svets Underhåll

Keyvent Öst erbjuder Mekunderhåll och Svetsunderhåll vilket ökar livslängden, minskar driftkostnaden och förhindrar eventuellt dyra reparationer på en anläggning i framtiden. Ett kontinuerligt och löpande underhåll är att förvänta sig av vår personal för att se till att det vi levererar alltid presterar den bästa kvaliteten. Genom att samarbeta med våra erfarna underhållstekniker kan ni optimera anläggningen för att både spara på klimatet och hålla nere kostnaderna. 

Kontaktperson

Ansvarig Mek/Svets Underhåll | Claes Örman

OKG

Kärnkraftverket OKG utanför Oskarshamn är en mycket avancerad anläggning med en självklart hög säkerhetsgrad och högteknologisk utrustning. Tack vare vår kompetenta Mek/Svets Underhåll avdelning är Keyvent Öst kontinuerliga leverantörer utav Mek/Svets Underhåll i kärnkraftverkets lokaler.

OKG

Kärnkraftverket OKG utanför Oskarshamn är en mycket avancerad anläggning med en självklart hög säkerhetsgrad och högteknologisk utrustning. Tack vare vår kompetenta Mek/Svets Underhåll avdelning är Keyvent Öst kontinuerliga leverantörer utav Mek/Svets Underhåll i kärnkraftverkets lokaler.