Ventilation

Ett exceptionellt inomhusklimat lägger grunden för ett exceptionellt arbete. Höga krav på inomhusklimatet är en självklarhet för oss, oavsett om det gäller i kontor eller högteknologiska industrilokaler. Kostnadseffektivitet och långsiktiga lösningar planeras med kunden och injusteras för ultimat prestanda. Underhåll är oundvikligt i de äldre anläggningarna, därför erbjuder Keyvent Öst även rengöring och kontroll av din ventilationsanläggning. För oss ska ditt inomhusklimat vara en prestationsökande och felfri komponent.

kontaktperson

Entreprenadansvarig | Mattias Karlsson

Storken

Kvarteret Storken i Kalmar är ett exempel som visar på vår långa erfarenhet och expertis inom ventilation. Gymnasieskolan behövde utöka sina lokaler och vi installerade nya ventilationssystem för att öka produktiviteten i lärarnas kontor såväl som i elevernas salar och korridorer. En god ventilation är nödvändig för ett gott arbete!

Storken

Kvarteret Storken i Kalmar är ett exempel som visar på vår långa erfarenhet och expertis inom ventilation. Gymnasieskolan behövde utöka sina lokaler och vi installerade nya ventilationssystem för att öka produktiviteten i lärarnas kontor såväl som i elevernas salar och korridorer. En god ventilation är nödvändig för ett gott arbete!