Kyla

Keyvent Öst besitter högsta kompetens gällande installation, service och underhåll av meriterade kyl-lösningar som försäkrar hållbarhet och optimeras för det mest fördelaktiga resultatet. Låg driftkostnad, främsta kvalitet, en väl genomtänkt leverans, ett gott samspel med övrig utrustning samt ett miljösmart tänk är några punkter som våra leverantörer alltid måste uppfylla så våra erfarna tekniker kan utföra arbetet på bästa sätt. Efter ett prioriterat samtal med kunden kan vi både planera, utföra och underhålla helhetslösningen efter kundens önskemål.

kontaktperson

VD | Claes Örman

Arla Kalmar

Arlas mejeri i Kalmar krävde unika kyllösningar för att hålla den optimala temperaturen som krävs för att ysta ostar. Keyvent Öst såg också till att tänka på miljön under installation och design av kylsystemen då Arla är kända för att stödja hållbara lösningar och lokalproducerade mejerivaror.

Arla Kalmar

Arlas mejeri i Kalmar krävde unika kyllösningar för att hålla den optimala temperaturen som krävs för att ysta ostar. Keyvent Öst såg också till att tänka på miljön under installation och design av kylsystemen då Arla är kända för att stödja hållbara lösningar och lokalproducerade mejerivaror.